Tarieven

Buitengerechtelijke incasso (losse opdracht)

50 euro dossierkosten en een succesfee van tien procent over alles wat binnenkomt na het geven van de opdracht. Vanzelfsprekend proberen wij uw kosten zoveel mogelijk te verhalen op de debiteur!

Buitengerechtelijke incasso (bij een abonnement van 499 euro per jaar)

Zeven procent succesfee over alles wat binnenkomt na het geven van de opdracht. Kosten worden zoveel mogelijk verhaald op uw debiteur zodat u de abonnementsprijs snel terugverdient (u mag zoveel zaken aanbrengen als u wilt).

Gerechtelijke incasso bij de kantonrechter (niet betwiste zaak)

495 euro voor honorarium plus de kosten (deurwaarder, griffierecht, etc.) die ons in rekening worden gebracht. U bent geen succesfee verschuldigd en uw kosten zullen zoveel mogelijk worden verhaald.

Gerechtelijke incasso bij de rechtbank en in betwiste zaken

1.500 euro voor honorarium plus de kosten (deurwaarder, griffierecht, etc.) die ons in rekening worden gebracht. U bent geen succesfee verschuldigd en uw kosten zullen zoveel mogelijk worden verhaald.

Conservatoir beslag en faillissement

995 euro voor honorarium plus de kosten (deurwaarder, griffierecht, uittreksels, etc.) dieo ns in rekening worden gebracht.

Andere werkzaamheden

Nadere werkzaamheden verrichten wij tegen ons uurtarief. Voor specifieke en duidelijk af te bakenen opdrachten kunnen wij ook een vaste prijs met u overeenkomen.

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene incassovoorwaarden van toepassing.
Alle tariven exclusief BTW